legaro


legaro

Regulamin sklepu

 Gdańsk, dnia 11.12.2014 r.

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.legaro.pl (dawniej: www.interlego.pl), prowadzony jest przez firmę PHU Dariusz Kraszewski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jeleniogórskiej 4/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prow. przez Prezydenta Miasta Gdańska - pod numerem 153563, nr NIP 584-103-90-49, nr REGON 221250510.

 

Wszystkie występujące w sklepie nazwy firm oraz ich znaki towarowe i zdjęcia - zostały użyte w celach informacyjnych, są własnością tychże firm i umieszczone są zgodnie z ograniczonymi prawami korzystania.

 

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

  • sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.legaro.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem internetu, prowadzony przez wskazaną wyżej firmę;
  • dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże produkty
   do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy; 
  • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie, posiadająca 18 i więcej lat życia oraz osoba poniżej 18 roku życia, która posiada zgodę jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na dokonanie zakupu;
  • konto Klienta - fakultatywnie założona przez Klienta baza w sklepie, zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
  • przelew bankowy tradycyjny - płatność dokonywana przez Klienta w banku, na poczcie
   lub za pośrednictwem punktu kasowego;
  • przelew elektroniczny - płatność dokonywana przez Klienta z konta bankowego on-line,
   za pośrednictwem Przelewy.24.pl (w tym PayPal) lub innych systemów płatności on-line.

 

I. Składanie i realizacja zamówień

1.       Sklep prowadzi sprzedaż nowych towarów za pośrednictwem sieci internet.
Informacje na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.legaro.pl

2.       Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.legaro.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez sklep.

3.        Klient, składając zamówienie, zawiera ze sklepem umowę zakupu zamawianych towarów i jednocześnie
w przypadku nie posiadania ukończonego 18 roku życia poświadcza, że otrzymał zgodę jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na złożenie zamówienia i zakup towaru.

4.       W zamówieniu Klient dokonuje:

4.1.   wyboru zamawianych towarów,

4.2.   oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu (mogą to być adresy różne), na jaki ma być wystawiony rachunek (podmiotowe zwolnienie z podatku VAT),

4.3.   wyboru sposobu płatności.

5.       W przypadku wyboru płatności przedpłatą, Klient zaraz po złożeniu zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail
z informacjami potrzebnymi do dokonania płatności.
W przypadku płatności przelewem elektronicznym realizowanym przez serwis Przelewy24.pl (w tym PayPal) - Klient otrzymuje wiadomość o dokonaniu płatności.
W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
Sklep niezwłocznie wysyła zamówione produkty zgodnie ze specyfikacją, sposobem płatności i dostawy – warunkami wybranymi przez Klienta oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w działach IV i V.

6.       Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

7.       W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i brak możliwości realizacji zamówienia Klienta - sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie
14 (czternastu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty - sklep niezwłocznie zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę, nie później niz w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez Sklep. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie
z procedurą opisaną w dziale V regulaminu.

8.        Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9.       Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub rachunek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.   Stan realizacji zamówienia można sprawdzić po numerze zamówienia na stronie <kliknij>.

II. Zmiany w zamówieniach 

1.       Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2.       Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mail biuro@legaro.pl, listownie lub telefonicznie pod numerem +48 530 807 740.
Zmiany w zamówieniu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby, która złożyła zamówienie.

3.       Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, sposobu lub adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty, wymagają zwrotnego przesłania w celach weryfikacyjnych - otrzymanej przez Klienta wiadomosci e-mail potwierdzającej przyjęcie/złożenie zamówienia. Taka procedura jest niezbędna
z uwagi na trudności w weryfikacji prawdziwości i uprawmnienia do zgłaszanych zmian.

III. Ceny towarów 

1.       Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podane są w złotych polskich (PLN).
Są to ceny brutto.

2.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu
bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach
już złożonych, tj. przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.       Koszty dostawy zostają dodane do ceny towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta
i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie "Wysyłka"

IV. Formy wysyłki i czas realizacji zamówienia

1.       Czas realizacji zamówienia upływa od przyjęcia zamówienia, dokonanej zapłaty za towar i przesyłkę, aż do wysłania ze sklepu paczki wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

2.       Zamówienia dostarczane są do miejsca przeznaczenia, w zależności od wyboru Klienta sposobu dostawy udostępnionego w sklepie - za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich, Partnerskiego Punktu Odbioru lub do punktu odbioru osobistego ustalonego z Klientem. Większy, niż aktualnie dostępny w sklepie, wybór dla Klienta pomiędzy przewoźnikami jest nieaktywny, aby zapewnić jak najszybsze dostarczenie paczek przy minimalnej opłacie, przy zastosowaniu optymalnych kosztów dla strefy odbioru i wymiarów paczki.

3.       Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

3.1.   Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:

3.1.1.      list polecony priorytetowy, 1-2 (od jednego do dwóch) dni robocze,

3.1.2.    list polecony ekonomiczny, 2-3 (od dwóch do trzech) dni robocze,

3.1.3.    paczka priorytetowa, 1-2 (od jednego do dwóch) dni robocze,

3.1.4.      paczka ekonomiczna, 2-3 (od dwóch do trzech) dni roboczych.
Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

3.2.    Firma kurierska - przewidywany czas dostawy 1-2 (od jednego do dwóch) dni robocze.
Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi jako maksymalne przez pocztę lub firmę kurierską.

3.3.    Odbiór osobisty w siedzibie sklepu w Gdańsku-Ujeścisku lub w uzgodnionym z Klientem miejscu w Gdańsku - przewidywany czas dostawy 1 (jeden) dzień roboczy.

3.4.    Odbiór w "Partnerskich punktach odbioru", deklarowany przez przewoźnika maksymalny czas dostawy:

 3.4.1.      E-przesyłka do najblizszej placówki Poczty Poskiej - 3 (trzy) dni robocze,

 3.4.2.      Paczkomat 7/24 firmy InPost - 2 (dwa) dni robocze.

4.       Przy zamówieniach z dostawą za granicę, koszty i terminy dostarczenia towaru są każdorazowo sprawdzane indywidualnie i informacje te przekazywane są Klientowi do akceptacji warunków. Brak akceptacji warunków i kosztu dostawy przyjmowane jest przez sklep jako uzasadniony powód do zerwania umowy sprzedaży.

5.    Tu znajdziesz szczegóły dotyczące opłat za przesyłkę i inne informacje <kliknij>.

6.      Sklep nie jest zwolniony z odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek, nawet jeśli wynika to z błędu współpracujących ze sklepem firm przewozowych.

V. Formy płatności i nadpłaty 

1.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1.1.    przelew bankowy tradycyjny na konto sklepu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia dokonania płatności.

1.2.    przelew elektroniczny lub karta kredytowa (w przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili wystawienia rachunku; w wyjątkowych sytuacjach, przy złożeniu zamówienia o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia) - za pośrednictwem bezpiecznych łączy internetowych realizowanych przez Przelewy24.pl  (w tym PayPal.pl).
Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

1.3.    płatność gotówką dla zamówień realizowanych bezpośrednio w siedzibie sklepu lub dostawie w Gdańsku.

2.       Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową on-line za pośrednictwem operatora płatności (należność pobierana jest w chwili wystawienia rachunku; w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia) lub poprzez system płatności Pay-Pal (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez Pay-Pal).

3.       Klient może skorzystać przy zamówieniu z otrzymanych w ramach stosowanych przez sklep Programów Lojalnościowych, rabatów, upustów, promocji i nagród,  które nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Szczegółowe zasady określono <tutaj>.

4.       W przypadku wybranych produktów sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

5.       Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze wysłanego zamówienia płatnego przy odbiorze - dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską, do miejsca osobistego odbioru lub do Partnerskich Punktów Odbioru. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, Pay-Pal lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla takiego Klienta następuje fakultatywnie po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelewu elektronicznego, bankowego tradycyjnego lub kartą kredytową.

6.       W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

6.1.   jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5 (pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.
Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta za pośrednictwem właściwego adresu e-mail, zgłoszenia telefonicznego, listowego lub formularza kontaktowego i tylko w tym jednostkowym przypadku - wraz z jednoczesnym przesłaniem dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia (plik tekstowy lub w formie obrazka). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

6.2.   jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w sklepie. Przy składaniu kolejnego zamówienia w uwagach do zamówienia towaru Klient wskazuje kwotę nadpłaty do wykorzystania jako upust od oferowanych
w sklepie cen.

6.3.   jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w sklepie
w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. Wykorzystanie przez Klienta nadpłaty następuje na zasadach takich samych, jak dla kwot większych niż 1 (jeden) zł i mniejszych lub równych 5 (pięć) zł.

7.       Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

8.     Szczegóły dotyczące opłat dodatkowych występujących przy wyborze przez Klienta określonej formy płatności, zawarte są <tutaj>.

9.    Sklep wysyła zamówiony towar dopiero po potwierdzeniu dokonania płatności.
Brak wpływu płatności w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od złożenia zamówienia, skutkuje jego anulowaniem. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu.

VI. Reklamacje

1.       Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła akceptowanego przez producenta, są nowe, oryginalne, fabrycznie zamknięte i opakowane oraz posiadają gwarancję jakości producenta.
Sklep nie oferuje produktów będących zwrotami konsumenckimi, pochodzących z likwidacji sklepów lub wystaw i prezentacji. Wszelkie oferowane przez sklep towary posiadają właściwe deklaracje producentów i importerów o zgodności z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

2.     W razie stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości, uszkodzenia lub braków w dostawie, klient może zażądać przy kurierze otwarcia przesyłki, odmówić przyjęcia przesyłki lub w przypadku odbioru przesyłki natychmiast skontaktować się z kurierem i zażądać niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody w przypadku jej zaistnienia (inaczej zwanego reklamacyjnego).
Sklep nie uzależnia przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody.

3.     Sklep nie odpowiada za przesyłki ewidentnie zewnętrznie uszkodzone w transporcie lub zewnętrznie naruszone przez osoby trzecie. Każda nadawana przez sklep przesyłka jest wydawana do wysłania w zewnętrznym stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym. Tym samym sklep nie zastrzega, ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności za czas dostarczenia towaru oraz za szkodę powstałą od momentu wydania/dostarczenia przesyłki Klientowi.  

4.     Jeżeli Klient ujawni wady zakupionego towaru, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

5.       Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową.
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar pod adres siedziby firmy prowadzącej sklep.

6.       Do odsyłanego towaru w ramach reklamacji, należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz reklamacji (pobieranie: proszę kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać z menu kontekstowego "Zapisz obrazek jako..."). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.       Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep bez zbednej zwłoki zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

8.       Sklep nie zastrzega sobie prawa do błędu w opisie, danych technicznych, do różnic pomiędzy zdjęciami a sprzedawanym produktem. W przypadku takich błędów klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.
Zdjęcia produktów mogą jedynie nieznacznie odbiegać od oryginałów i mogą przedstawiać ich wielowariantowość, zróżnicowania kolorystyczne i posiadać zmienne opakowanie producenta.

9.    W przypadku reklamacji wszelkie koszty, w tym koszty przesyłki, ponosi sprzedawca niezaleznie od zasadności reklamacji.

10.    W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

11.   Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie sprzedawanego towaru przed zawarciem umowy.

12.   Zakres praw konsumenta reguluje Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z pózn. zm.); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z pózn. zm.) oraz Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.z pózn. zm.).

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

1.       Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, usunięciu zabezpieczeń lub zniszczeniu pudełka.

2.       Zwracany towar należy odsyłać razem z czytelnie wypełnionym formularzem zwrotu (pobieranie: proszę kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać z menu kontekstowego "Zapisz obrazek jako...") na adres sklepu: PHU Dariusz Kraszewski ul. Jeleniogórska 4/8 80-180 Gdańsk.

3.    Wymiana towaru na inny przebiega na podobnych zasadach, co procedura dotycząca zwrotu towaru, zaś formularz jest ten sam.

4.       Sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar, zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w dziale V regulaminu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszt odesłania towaru zwracanego lub wymienianego nie podlega zwrotowi. 

VIII. Dane osobowe 

1.       Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do fakultatywnego (nieobowiązkowego) założenia konta w sklepie, jeśli taki akces wniesie Klient - otrzymywania ofert marketingowych sklepu oraz przede wszystkim do zrealizowania zamówienia przez sklep.
Sklep nie udostępnia tych danych innym podmiotom lub osobom trzecim.

2.       Każdy Klient posiadający w sklepie założone konto ma prawo dostępu do swoich danych oraz w każdej chwili do ich zmieniania na stronie internetowej www.legaro.pl. Niezależnie od tego prawa Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

3.       Dla własnego bezpieczeństwa Klient winien po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknięcie
w link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu kończy sesję logowania.
Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem sesji logowania.

4.       Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniem z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) - w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5.    "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych" i "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym z danymi osobowych" oraz baza danych osobowych - zarejestrowane są w GIODO pod nr WWW14490113.
Dodatkowe informacje nt. Polityki prywatności oraz wykorzystania plików "cookies" zamieszczone są na stronie <kliknij>

IX. Postanowienia końcowe 

1.       Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a sklepem funkcjonujacym pod adresem internetowym legaro.pl, prowadzonym przez firmę PHU Dariusz Kraszewski w Gdańsku.

2.       Towary prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.

3.       Klient składając zamówienie bezwarunkowo potwierdza przez zaznaczanie pola w formularzu zamówienia zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.  W przeciwnym przypadku program sklepu internetowego nie zarejestruje zamówienia w bazie i nie zostanie ono przyjęte do wykonania.

4.       Wszelkie spory powstałe w związku z zawieranymi ze sklepem umowami załatwiane są polubownie.
W przypadku niemożności polubownego zakończenia sporu, spór rozstrzyga sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozpatrywania sporów wynikających z przedmiotowych umów.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6.       W przypadku Klientów niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia działu VI "Prawo odstąpienia od umowy".

7.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
       Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od 14 (czternastego) dnia od daty opublikowania ich na stronie legaro.pl.
       Zamówienia złożone przed datą obowiązywania zmienionego regulaminu realizowane są na podstawie 
       zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych klientów.

 

Wszelkie opisy zawarte na stronie i podstronach strony internetowej legaro.pl są chronione prawem autorskim. Kopiowanie bez zgody autora jest zabronione (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze późn. zm.).

 

strona główna sklepu legaro.pl  strona główna | kontakt | stan zamówienia | programy lojalnościowe | mapa strony mapa sklepu legaro.pl

promocje | nowe produkty | najczęściej kupowane | dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych


Życzymy udanych zakupów!

Dziękujemy za Państwa zaufanie!

 

Zespół legaro.pl   Życzymy udanych zakupów!


*****UWAGA***

Z uwagi na aktualnie zawieszoną działalność gospodarczą
- nie ma możliwości składania zamówień i wystawiania dokumentów sprzedaży.

Zobacz nasze Aukcje

WYSYŁKA

Produkt wysyłamy w ciągu 24h od wpłaty !

DOSTAWA GRATIS
przy zakupach od 400 zł


KURIER 17 zł

PRZESYŁKA POCZTOWA od 11 zł

DOWÓZ W GDAŃSKU 11 zł

OSOBISTY ODBIÓR
W GDAŃSKU
0 zł

Ostatnie posty

 • Nowości 2014 Lego DUPLO 2014-01-28 13:17:44 W nowym 2014 roku zmieniają się opakowania produktów serii DUPLO....
 • LEGO MINECRAFT 2013-09-05 17:52:16 LEGO MINECRAFT to połączenie klocków LEGO z kultową grą MINECRAFT. W...
zobacz wszystkie


Newsletter